Beskrivelse

• slipper frisk luft inn i bilen
• kontinuerlig tilpassbar til alle vindusbredder
• plast